Guido Marsille

Project: Moderne Groninger Stijlkamer

Ontwerper Guido Marsille was de eerste resident in het Atelier aan de Middendijk. Vanaf augustus 2012 verbleef hij in de Noordpolder. Marsille die in Rotterdam veelal meubels en interieurs ontwerpt, verdiepte zich in het Groningse ontwerp en ambacht.

Huis in Usquert

Hij besloot de oude keuken van het Atelier te herontwerpen als Moderne Groninger Stijlkamer. Ten behoeve hiervan deed hij een stage bij houtspecialist Harry Aalberts in Leermens.

08_Untitled-1

Hij ontwierp de badkamer als leefvertrek door het hergebruiken en toepassen van oude materialen uit slooppanden in combinatie met ambachtelijke houtwerktechnieken. Hij werkte hierin samen met Sloperij Pruim.

Thuis, tentoonstelling Hoogeland museum

Door het bestuderen welke stijlelementen een Groningse identiteit suggereren en die samen te brengen met nieuwerwetse interieurelementen creeerde hij een prototype van wat een Groninger stijlkamer anno nu kon zijn.

middendijk

Erik Boerma van Boerma’s Antiekhoeve was een belangrijke bron van informatie, met name met betrekking tot het Groninger kabinet. Het ontwerpproces en het onderzoek wat een stijlkamer van deze tijd betekent kreeg ook vorm in een tentoonstelling in het Openluchtmuseum het Hoogeland in Warffum.

Middendijk

De tentoonstelling genaamd THUIS; Huiskamers van het Hoogeland, ontworpen samen met Christian Ernsten en Dirk-Jan Visser, bestond uit een depot, een biografische kamer en een dagboek van de ontwerper.

Opening thuis (25 of 128)

Het depot kwamt tot stand op basis van vrijwillige donaties van bewoners van de dorpen rond het Atelier. De biografische kamer toonde huiskamers van een dertiental bewoners van het Hoogeland.

Opening thuis (46 of 128)

In samenwerking met Vos interieurs en De Compaen kwamen een drietal stijlkabinetten in het depot-deel van de tentoonstelling tot stand.

Opening thuis (77 of 128) kopie

Particulieren kunstverzamelaars, maar ook ambachtslieden zoals Tico Top droegen bij aan de dagboek-gang. We diepten een kabinet uit het echte depot, de zolder van het museum. In de gang werd gereflecteerd op de betekenis van de stijlkamer van deze tijd.

Opening thuis (72 of 128)

Het sluitstuk van de tentoonstelling was een prachtig schilderij van een interieur van een huisje in Rottum door Henk Helmantel.

Opening thuis (71 of 128)

De Moderne Groninger Stijlkamer, Marsille’s ontwerp aan de Middendijk, was uiteindelijk de culminatie van dit gehele onderzoek. Vooral het wandtextiel, geinspireerd door sampels uit de collectie van Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie, vallen op.

Badkamer aan de Middendijk

En uiteraard ook de kast en het kabinet met de terrazzo wasbak.

Badkamer aan de Middendijk

Zijn project wordt gesponsord door Stichting Doen, het Scholtens-Kammingafonds, het Prins Bernhardfonds, het RWE Cultuurfonds,en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.