Over ons

De plek en de projecten die plaatsvinden in het Atelier worden beheerd door Stichting de Middendijk (KvK nr. 55726550). Deze stiching is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit Maartje Wildeman (voorzitter), Lilet Breddels (penningmeester), Maike van Stiphout (secretaris) en Jan Rothuizen (lid).

atelier Nienhuis

Het Atelier aan de Middendijk was onderdeel van het tijdelijk binnenland atelierprogramma van het Mondriaan Fonds. De Stichting de Middendijk is dank verschuldigd aan haar sponsors, donateurs en partners. Dit zijn bijvoorbeeld Stichting DOEN, Mondriaan fonds, Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie, R.W.E., Rabobank Noord-Groningen, Prins Bernhard Cultuurfonds, LEADER, het Scholten – Kammingafonds, Harrie van Mens, Boerma’s Antiekhoeve, Aalberts Hout, Openluchtmuseum het Hoogeland. Ook danken wij onze vrienden en familie voor advies en hulp bij het onderhoud van de woning en de tuin.

ROP

Als u wilt doneren dan kan dat op rekeningnummer 254770827 ten name van Stichting de Middendijk onder vermelding van ‘donatie’. Uw steun wordt zeer op prijs gesteld.

ROP

Informatie Stichting de Middendijk

KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818

Doelstelling: Het cureren van een atelier en galerie in de Groningse Noordpolder voor projecten waarbij kunst en techniek elkaar ontmoeten, met het oogmerk de kwaliteit van de ontwikkeling van leven, werken en wonen in de regio van de Groningse Noordpolder proefondervinderlijk te bevatten en te beinvloeden.

Belangrijke documenten:

Beleidsplan 2012-2013.

Jaarverslag 2012 – 2013 en Jaarrekening 2012 – 2013.

Jaarverslag 2014 en Jaarrekening 2014.

Jaarverslag 2015 en Jaarrekening 2015.

Beleidsplan 2017-2022

–  Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017

– Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018