Atelier

Het Atelier aan de Middendijk is een kunst-project in de nalatenschap van bioloog Jos Nienhuis. Christian Ernsten, Arthur van Beek, Thijs Middeldorp en Dirk-Jan Visser geven verhaal en vorm aan de plek. Klik hier voor het tuinboek van het Atelier.

Huis in Usquert

Het Atelier aan de Middendijk was in 2013 onderdeel van het tijdelijk binnenland atelierprogramma van het Mondriaan Fonds.  In samenspraak met de resident wordt in de meeste gevallen zijn/haar project, de periode en de financiering vorm gegeven.

Middendijk

De plek en de projecten die plaatsvinden in het Atelier worden beheerd door Stichting de Middendijk (KvK nr. 55726550). Deze stiching is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat uw eventuele giften aftrekbaar zijn van de belasting. Klik hier voor meer informatie.

atelier Nienhuis

Het huidige bestuur bestaat uit Maartje Wildeman (voorzitter), Lilet Breddels (penningmeester), Maike van Stiphout (secretaris) en Jan Rothuizen (lid).

atelier Nienhuis

Als u wilt doneren dan kan dat op rekeningnummer 254770827 ten name van Stichting de Middendijk onder vermelding van ‘donatie’. Uw steun wordt zeer op prijs gesteld.

atelier Nienhuis

De Stichting de Middendijk is dank verschuldigd aan haar sponsors, donateurs en partners. Dit zijn bijvoorbeeld Stichting DOEN, Mondriaan fonds, Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie, R.W.E., Rabobank Noord-Groningen, Prins Bernhard Cultuurfonds, LEADER, het Scholten – Kammingafonds, Harrie van Mens, Boerma’s Antiekhoeve, Aalberts Hout, Openluchtmuseum het Hoogeland.

ROP

Ook danken wij onze vrienden en familie voor advies en hulp bij het onderhoud van de woning en de tuin.

ROP

Informatie Stichting de Middendijk

KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818

Doelstelling: Het cureren van een atelier en galerie in de Groningse Noordpolder voor projecten waarbij kunst en techniek elkaar ontmoeten, met het oogmerk de kwaliteit van de ontwikkeling van leven, werken en wonen in de regio van de Groningse Noordpolder proefondervinderlijk te bevatten en te beinvloeden.

Belangrijke documenten:

Beleidsplan 2012-2013.

Jaarverslag 2012 – 2013 en Jaarrekening 2012 – 2013.

Jaarverslag 2014 en Jaarrekening 2014.

Jaarverslag 2015 en Jaarrekening 2015.

Beleidsplan 2017-2022

–  Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017

– Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018